Düşüncə Jurnalı

header photo

ELNURƏ Cahangirovanın bütün məqalələri

Uşağınız hiperaktivdir?

18-06-2014

Hiperaktivliyin əlamətləri uşaqlarda yeddi ayından əvvəl yaranmağa başlayır

Hiperaktiv uşaqlar daim düşünmədən hərəkət edir, bir fəlaliyyət növündən digərinə asanlıqla keçirir, bəzən etik qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər də edirlər.

Ümumiyyətlə, hiperaktiv uş…

Ətraflı