Düşüncə Jurnalı

header photo

Sevildikcə gözəlləşən və həyatı gözəlləşdirəndir - GÜNEL HƏSƏNOVA

                                     

      Qadın  qarmaqarışıq  kimi  görünən, amma  istədiyi  yalnızca  üç  şey  olan  zərif  bir  varlıqdır: sevgi, sədaqət, dürüstlük.

      Necə  birşeydi  qadın  olmaq  deyə  soruşsalar, olması  gərəkən  və  olan  deyə  iki hissəyə  ayıraram.

     Olması  gərəkən  qadın – zərifdir, narindir, kübardır.Narin  olması  məğlub  olması  demək  deyildir  amma.Güclüdür  eyni  zamanda.Asandlıqla  məğlubiyyəti qəbul  etməz.Mübahisə  qadına  görə  deyildir.Yalnızca  sevgi  üçün  mübahisə  edər qadın.Və  ya  sevdiklərini  qorumaq  üçün.Yuvanı  dişi  quş  qurar  deyimi  doğrudur.Betondan  bir  evi  bir  qadın  yuva  edə  bilər  ancaq.Sevgi  ilə  edə bilməyəcəyi  şey  yoxdur  qadının.Yetərki, ehtiyacı  olan  sevgi, qayğı, dəyər  və  güvəni  hiss etsin  qarşısındakından.

    Qadın  olmaq  gözəl  olmaqdır, gözəllikdir.Gülümsəməkdir.Huzur, güvən  verməkdir.Dəyişimdir  eyni  zamanda, yerində  durmamaqdır.Saf  olmaqdır, yaxşı  düşünməkdir  qadın  olmaq.Ağıldır  amMa  daha  çox  duyğudur  qadın.Əsla  yanılmaz  duyğularında.Əgər  birgün  yanıldığını  düşünsəz, bilin ki, bu  yanlış  hiss  etdiyindən  deyil, elə  olmaq  istədiyindəndir.Seviləndir.Sevildikcə  gözəlləşən  və  həyatı  gözəlləşdirəndir.Aldığının  2 qatına  çıxarma  gücü  var  qadının.Sevgi  verən, nifrət  verən  də  2 qatını  alır.Sonda  yenə  sevəndir  qadın.Ona  görə  çox  qiymətlidir.Zərifdir, gözəldir, huzurdur, həyatın  rəngli  tərəfidir  qadın.Qadın  olmaq  gözəl  bir  duyğudur.Qadın  olmaq  başqa  bir hissdir, eyni zamanda  çoxlu  məsuliyyət  tələb  edən  yüksək, çətin  bir  vəzifədir.

    Həqiqətdə  olan – Uşaqlığından  etibarən  qorxu  ilə  böyüməkdir  qadın  olmaq.Evliliyi  bir  kişi  tərəfindən  özünə  bəxş  edildiyi  fikrinə  inandırılmaqdır.Sadəcə  kişini  xoşbəxt  etmək  vəzifəsi  olduğunu  düşündürtmək  və  bunu  heçbir  zaman  bacarmayacaqmış  kimi  hiss etdirilməkdir.Aldadılmağı  normal  qarşılamaq  məcburiyyətində  olmaq, aldadanda  əxlaqsız  olmaqdır.Birinin  yoldaşı, qızı, anası  və  ya  bacısı olduğu  zaman  hörmət  edilən, ama  tək  ikən  həmişə  əldə  edilməyə  çalışan bir  hədəf  olmaqdır.Həm  işdə, həm  evdə, həm  sevgidə, həm  sosial  həyatda  mükəmməl  olmaq  məcburiyyətində  olmaq  və   həmcinsləriylə  mübarizə  aparmalı  olmaqdır.Baxış  bucağı  çox  önəmlidir  və  təəssüfki  hamımızın  qadınlara  qarşı  baxışının  artıq  dəyişməsi  lazımdır.Qadınlar  da  qadınlara  fərqli  baxmalı, özlərinə  dəyər  verməli, özünü  tapmalıdır  artıq.Ancaq  bu  şəkildə  dəyişə  bilər  nəsillər.Qadın  demək  mənliyini, qürurunu  unutmayacaq  qədər  xarakterli  olmağı  bilməkdir.

     Qadın  olmaq  bir  tərəfin  dünyaya  qarşı  çıxa biləcək  qədər  güclü  ikən, bir  tərəfinin  gücsüz  olması, kiçik  bir  uşaq  kimi  sadəcə  birilərinin  sevgisinə  ehtiyacı  olmasıdır.Qadın  olmaq  incəlikdir.Həssasdır, incilir, tez  qırılır.Eyni  zamanda  qadın  olmaq  gücdür.Hərşeyə  baxmayaraq  ayaqda  durmaqdır, acıyı  görməzdən  gələrək  köməyə  qaçmaqdır.Qadın  olmaq  istəsə, hərşeyi  edə  biləcək  gücdə  olmaqdır.Bir  qadın  güclüdür  əslində.Hətta  kişilərdən  çox  daha  güclüdür.Amma  bu  gücünü  hər  zaman  ortaya  qoymağı  sevməz.Ancaq  qadın  gücünü  göstərmək  istədiyində  onu  əngəlləyə  bilmərsiz.Etmək  istədiyi  birşey  varsa  mütləq  edər.Əgər  bir  qadın  istərsə  heçvaxt  edə  bilməz  deyilən  işləri  belə  bacarar.Bir  qadın, əslində  hərşeydir.Qadınlar  indi  burda  yaza  bilmədiyim, daha  milyonlarca  işi  edə  bilərlər.Bir  qadının  xəyal  etməsi, istəməsi  və  bir  gün  xəyallarını  həyata  keçirmək  üçün  qarşılarına  çıxan  tək  maneə  yenə  özləridir.Özləri  və  özlərinin  vicdan  hesablaşmalarıdır.

      Güc  kişiyə, gözəllik  qadına  verilir, ama  hərşeyə  qalib  gələn  güc  yalnız  gözəlliyi  məğlub  olur.Ona  görə  qadınlar  öz  dəyərlərini  bilməlidir.Qadın  olmaq  həyat  deməkdir.Qadın  hərşeydir.Qadın  olmaq  hərşeyi  düşünməkdir.Mükəmməl  olmalıymışıq  kimi  hərşeyi  düşünmək...

      Qadınlar  sevgini, kişilər  güvəni  təmsil  edər.Qadın  törəyəndir, dünyaya  yeni  can  gətirə  bilmək üçün  yaradılan  bir  möcüzədir.Qadın  öyrədicidir.Uşaqlarının  ilk  müəllimləri  əslində  analarıdır.Hələ  ana  qarnındaykən, birlikdə  yaşayarkən  öyrətməyə  başlayar  ana.Çünki, yaşamağın  4cü  ayından  etibarən  ağıl  beyin altı  yaddaşlara  başlayar.Sevinc, kədər, xoşbəxtlik, bədbəxtlik  hansı  duyğuları  yaşayırsa, qarnındakı  uşağa  da  onu  öyrətməyə  başlayar.Həyatdakı  duyğularla  ilk  tanış  olmağımız  anamız, yəni  bir  qadın  sayəsində  olur.Qadın  dəyər  bilir.Qadın  səbirlidir, anlayışlıdır.Hər  qadın  bir  qəhrəmandır.

     Bir  dəfə  təsadüfən  internetdə  belə  bir  yazıyla  qarşılaşmışdım.Bacon “30  ilimi  qadın  ruhunu  araşdırmaqla  keçirdim, ancaq  hələ  cavabını  tapa  bilmədim  yazılmışdı”.Cavab  verilməsi  lazım   olan  sual  isə  budur: Bir  qadın  nə  istəyər? Siqmund  Frend  isə  demişdir: Məncə  bu  sualın  cavabı  çox  asanddır.”Qadın   əvvəlcə  özündə  mövcud  olan  dəyərlərin  görülməsini  və  duyğularına  qarşılıq  verilməsini  gözləyər”.

     İçində  hər  zaman  sevgini  daşıyar  qadın.Sevdiklərindən  asand  ayrıla  bilməz, sevdiklərini  asandlıqla  qıra  bilməz.Çətin  sevər, amma  tam  sevər.Bir  qadının  tam  sevə  bilməsi  üçün  ürəyinin  qəbul  etdiyinin  beyninin  də  qəbul  etməsi  lazımdır.Və  sevməzsə  də  onu  əsla  sevməyə  məcbur  edə  bilmərsiz.Bəlkə  asandlıqla  ürəyinə  girə  bilərsiz, ancaq  beynində  yer  ala  bilmərsiz.Hər  an  tərk  edilə  bilərsiniz.

       Bir  qadın  valideynlərinin  balaca  qızıdır, övladıdır.Hər  zaman  masum, təmiz  mələyidir.Onların  hər zaman  başını  uca  tutacaq  varlıqdır.

      Bir  qadın  bacıdır.Namusuna  söz  gətirməyəcək, öz  bacısı  olduğu  üçün  digər  qızların  da  başqalarının  bacısı  olduğunu  düşündürtəcək  bir  gözəllikdir.

      Bir  qadın  həyat  yoldaşıdır.Cavan  vaxtı  sevgilisi, orta  yaşlarda  dostu, yaşlı  ikən  dayağıdır.

     Bir  qadın  anadır.Hər  zaman  əli  öpüləsi  möcüzədir, baş tacı  ediləcək  varlıqdır.Qadın  olmaq  ana  olmaqdır.Qadın  olmaq  fərqlilikdir.Öz  canından  başqa  can  daşıya  bilən, eyni  anda  iki  qəlbi  döyündürmə  fərqliliyinə  sahib  ola bilməkdir.İçində  bir  möcüzənin  olması...

    Ən  əsası  qadın  tək  başına  zərif  bir  fərddir. 

   Amma  bu  unutulmamalıdır.Ən  önəmli  faktor  və  məharət  gözəl  insan  olmaqdır. Qadın  və  kişi  fərq  olmadan.Hamımız  insan  olaraq  həyata gəlirik.Necə  insan  olacağımıza  isə  özümüz  qərar  veririk...

GÜNEL HƏSƏNOVA

Go Back

Sorğu göndər