Düşüncə Jurnalı

header photo

PSİKOLOJİ

Hiperaktivlik hakkında her şey

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB BELİRTİLERİ

DEHB belirtileri dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite ve tepiselliği kapsar.Bu özellikleri her çocuk şu veya bu şekilde sergiler.Fakat DEHB teşhisi koymak için, belirtilerin çocuğun yaşına uygun olmaması gerekir.

DEHB çocuklarda ve gençlerde yaygındır.Yetişkinlerde de bu bozukluk görülebilir.Yetişkinlerde belirtiler bazı farklılıklar olabilir.Örneğin, bir yetiş…

Ətraflı

Dissosyatif Bozukluk


GENEL TANIMLAMA:

Bu gruptaki hastalıkların psikopatolojisindeki temel düzenek dissosiyasyondur.

  • Dissosiyasyon; kimlik, bellek, algı ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün halinde çalışan işlevlerin bütünlüğünün bozulmasıdır.
  • Diğer bir niteliği de, davranışların bireyin normal davranış biçiminden ayrılarak bağımsız bir şekilde tek başına işlev görmesidir.
  • Dissosiyasyon çoğunlukla travmaya ka…

Ətraflı

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Depresyon

Prof.Dr.Sedat Özkan hamilelik ve hamilelik öncesi sağlık sorunlarına değinirken hamileliğin ilk 6 ayından sonra değişen psikolojinin özellikle doğumdan sonra daha kötüye gidebildiğini vurgularken hamilelikten sonraki dönemde psikolojik bozuklukların artma ihtimali daha yüksek görünüyor.

Doğum Öncesi ve Sonrası Psikoloji Bozukluğuna Dikkat

Yapılan çalışmalar doğum sonrası dönemin hamilelik dönemine kıyasla 3-4 kez daha…

Ətraflı

Kişilik Bozuklukları

                                    

  Bireyin ait olduğu sosyal çevre ve kültürün beklentilerinden sapan, süreklilik ve katılık arz eden, içsel yaşantı ve davranış örüntüsüdür.

  • Bilişsel (algılama ve yorumlama)
  • Duygulanım
  • Kişiler arası işlevsellik
  • Dürtü denetim alanlarında farklılık, zorlanma

ORTAK ÖZELLİKLER

  • Egosintonik
  • Çocukluktan beri süregelen özellikler
  • Kişiler-arası işlev…

Ətraflı