Düşüncə Jurnalı

header photo

ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU

ƏQLI CƏHƏTDƏN GERI QALAN UŞAQLAR VƏ ONLARIN TERAPIYASI

 Uşaqlıq - insanın gələcək həyatının təməlini qoyan bir dövrdür. Uşağın gələcək inkişafı bu dövr…

Read more

PANIK ATAK xəstəliyi haqqında bilmədikləriniz! - DƏRİN ELMİ ARAŞDIRMA

Bu məqalədə panik pozuntusu olan şəxslərdə yaranan somatik simptomların xəstələrdə yaratdığı təş…

Read more

İnsan üzərində işlədiyi, özünü inkişaf etdirdiyi qədər şanslıdır

"Əksər hallarda insanlar öz bacarıqsızlığını etiraf etməkdə çətinlik çəkib, hər şeyi şansın üstü…

Read more

YENİYETMƏLƏRDƏ ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏNİN FORMALAŞMASI

Kazımova Z . C.

BDU-nun psixologiya kafedrasının magistrantı

Açar sözlər: Yeniyetmə…

Read more

TALASSEMİYA XƏSTƏLƏRİNİN SOSİAL - PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİ

 TALASSEMİYA XƏSTƏLƏRİNİN SOSİAL - PSİXOLOJİ

PROBLEMLƏRİ

 

Səməd İntizarghofran …

Read more

XƏRÇƏNG XƏSTƏLİYİNİN İNKİŞAFININ PSİXOFİZİOLOJİ MODELİ

XƏƏNG XƏSTƏLİYİNİN İNKİŞAFININ PSİXOFIZİOLOJİ

MODELİ

 

BDU- III kurs magist…

Read more

Kompüterdən istifadənin kiçikyaşlı məktəblilərin sağlamlığına təsiri - KURS İŞİ


Kompüteri uşaq və ya yataq otağına qoymaq olmaz

Uşaqları kompüterin zərərli təsirindən qorum…

Read more

MUSİQİ FANATİZMİ ŞƏXSİYYƏTARASI ÜNSİYYƏT MODELİ KİMİ


Eyvazova Elgül Tərlan qızı,
BDU – nun II kurs magistrantı


Açar sözlər: Fanatizm, psixolo…

Read more

OYUN VƏ UŞAQ

1.Xülasə

Bu araşdırmada siz oyun və oyunun növləri,oyunun mədəniyyətə təsiri haqqında məlumat …

Read more

AİLƏDƏ KONFLİKTLƏR VƏ ONLARIN TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 AİLƏDƏ KONFLİKTLƏR VƏ ONLARIN

TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

Piriyeva Elnarə Abbas …

Read more